روزهای بد برای فدائیان آل سعود. :: پانیذ


روزهای بد برای فدائیان آل سعود.

درخواست حذف این مطلب

عجیب است که امور خارجه ایران، فکر می کند فقط خودش است و: ملت ایران نیست، یا فکر می کند که ملت ایران کشک است! و باید حرف خودش را پیش ببرد. وقتی خبرنگار از او در باره عربستان سوال می کند: یک کلمه را جع به آن کشور، به یمن نمی گوید گویا اصلا اتفاقی نیافتاده! و مردم یمن خودشان دارند می میرند. ادامه مطلب...